DEĞERLER EĞİTİMİ

Atlas Değerler Eğitimi Zümresi olarak, öğrencilerimizin ders başarılarının yanında, iyi bir insan olarak topluma kazandırılabilmeleri için iyi bir ahlaki yapının temellerinin atılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu doğrultu da hedeflerimiz öğrencilerimizin;

-Milli Manevi gelişim sürecini devam ettirmesi.

-Görgü ve nezaket kurallarını davranışa dönüştürebilmesi.

-Ailesine ve topluma yararlı bir birey olması.

-Yaş düzeyine uygun yeterli dini bilgi ve becerilere sahip olması.

Değerler Eğitimi, öğrencilerimizin toplumsal değerleri, ahlak kuralları, bireyde sorumluluk duygusu geliştirme, hedefini belirleme, kişiler arası iletişimde sağlıklı sonuçlara varabilmesini sağlama gibi amaçlara hizmet eder.

Atlas Değerler Eğitimi programı ahlaklı ve erdemli bir insan olmaya dair 8 temel yaşam değerinin işlendiği bir gelişim programıdır.

 • Doğruluk-Dürüstlük

 • Sevgi-Saygı

 • Sorumluluk

 • Sabır-Sebat

 • İyilik

 • Merhamet-Yardımseverlik

 • Arkadaşlık-Dostluk

 • Çalışkanlık

Bu Program Kapsamında Çocuklar Aşağıdaki Sorular Kapsamında Eğitim Görürler.

 • Bir varlık olarak dünyaya geliş amacım nedir?

 • Bu dünyada kendim için ve tüm insanlar için neler yapabilirim?

 • Dürüstlüğü yaşamımda nasıl kullanabilirim?

 • Kendime ,arkadaşlarıma aileme ve tüm insanlara karşı sorumluluklarım nelerdir?

 • Sabırlı olma bana neler kazandırır?

 • Sebat etmemin yaşamıma faydaları nelerdir?

 • Kimlere nasıl iyilik edebilirim?

 • Çalışkan bir birey olarak neler üretebilirim ?

Atlas Okul Öncesi Değerler Eğitimi Müfredatımız

Karakter ve ahlak gelişimini akademik çalışmalar, spor ve sanatla destekleyerek ayrıca dini ve milli hassasiyetimizi gözeterek, bütüncül bir eğitim modeli oluşturmaktayız.

Her hafta düzenli olarak;

-Bir Konu

-Esma-ül Hüsna

-Hadis-i Şerif

-Peygamber Efendimiz’in hayatından kesitler bulunur.

Tüm konular her yönüyle ele alınıp;

çeşitli akıl oyunları, dikkat çalışmaları, düşünme becerileriyle (Scamper,kodlama,steam vb.) desteklenir. Bizim için her öğrencimiz ayrı bir dünyadır. Bu sebeple öğrencilerimizle yapacağımız tüm çalışmalarımız öğrencinin öğrenme yöntemlerine;
-İşitsel -Görsel -Duygusal zeka alanlarına göre belirlenir.Böylelikle öğrencimiz yorulmadan severek ve oyun ile öğrenir.


        Karakter Eğitimi Zümremiz tarafından, geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olacağına inandığımız öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Zümremizin amacı, yavrularımızın ahlaki,sosyal ve kültürel yönden en güzel şekilde yetişmelerine katkı sağlamaktır.

 

Mesaj Gönderin